Kauppakamarikysely: Kymenlaakson yrityksissä näkymät laimeita

Jukka Appelqvist. pääekonomisti, Keskuskauppakamari
Jukka Appelqvist, pääekonomisti, Keskuskauppakamari. Kuva: Liisa Takala.

Kauppakamarien toukokuun suhdannekyselystä ei löydy selkeitä merkkejä Kymenlaakson yritysten suhdannetilanteen paranemisesta. Liikevaihto on laskenut 41 prosentilla ja kasvua odottaa vain 13 prosenttia vastaajista.

Edelliseen vuoteen verrattuna Kymenlaakson yrityksissä liikevaihto oli laskenut  41 prosentilla vastaajista (suluissa koko maa: 38%) ja kasvanut 15 prosentilla (29%).

Myös näkymät liikevaihdon kasvusta olivat edelleen laimeita. Kymenlaakson vastaajayrityksistä vain 13 prosenttia (29%) arvioi liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Vastaava osuus oli tammikuussa 27 prosenttia ja lokakuussa 10 prosenttia. 

”Edelleen näyttää siltä, että Suomen talous on suhdannesyklin pohjalla, ja kasvu antaa odottaa itseään. Tilanne ei ole heikentynyt, mutta vaellus suhdanteen pohjalla on osoittautunut pitkäkestoiseksi rämpimiseksi. Toistaiseksi konkreettista kasvua ei ole saatu, vaan joudutaan tyytymään lähinnä toiveisiin ja kasvuodotuksiin”, toteaa Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist.

Kauppakamarien toukokuun alussa tehtyyn suhdannekyselyyn vastasi lähes 1900 erikokoista työnantajayritystä ympäri Suomen.  Kyselyyn vastanneista Kymenlaakson yrityksistä 35 prosenttia (43%) arvioi tilauskantansa vuoden takaista pienemmäksi ja yhtä suureksi 31 prosenttia (35%). Parempana tilauskanta oli 18 prosentilla (22 %) vastaajista.

Usko tilauskantojen paranemiseen kasvanut lievästi Kymenlaaksossa

Valtavia odotuksia ei tilauskantojen paranemisesta toistaiseksi löydy. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla 15 prosenttia (24 %) Kymenlaakson vastaajista ennakoi tilauskantansa pienentyvän lisää. Tilanne on vähän parempi kuin tammikuussa, jolloin 24 prosenttia Kymenlaakson vastaajista uskoi tilauskantansa supistumiseen ja selvästi alhaisempi kuin lokakuussa, jolloin vielä 51 prosenttia vastaajista uskoi tilauskantansa supistumiseen.

”Tilauskannat ovat tyypillisesti aiempaa ohuemmat, ja odotukset tilauskantojen elpymisestä olivat nekin yhä vaisuja. Enemmistöllä vastaajista tilauskanta pysyy vähintään ennallaan, mutta monelle yritykselle se tarkoittaa haasteellisen tilanteen pitkittymistä”, sanoo Appelqvist.

Toimialoilla vallitsevat tunnelmat ovat edelleen synkät

Omalla toimialalla vallitsevia tunnelmia kuvattiin kyselyssä edelleen synkiksi, eikä tilanne ole toistaiseksi parantanut merkittävästi. Edelleen 41 prosenttia (48 %) Kymenlaakson vastaajista luonnehti oman toimialansa tunnelmia pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Optimistisena suhdannetunnelmaa piti 13 prosenttia (17,4 %) Kymenlaakson yrityksistä. 

“Toimialojen välillä on edelleen isoja eroja, mutta voidaan sanoa, että tunnelmat ovat lähestyneet toisiaan. Vaikka tilanne oli odotetusti edelleen vaikein rakentamisessa, on toimialan pahimman pessimismin osalta nähty kohentumista. Samalla pessimismi on kuitenkin saanut enemmän otetta palvelualoilla”, toteaa Appelqvist.

Toukokuun valtakunnallisissa tuloksissa 69 prosenttia rakentamisen toimialan vastaajista luonnehti tunnelmia pessimistisiksi, kun vastaava osuus oli tammikuussa 75 prosenttia ja lokakuussa lähes 81 prosenttia.

Sen sijaan toimialoista optimistisimman, eli palveluiden, tunnelmat ovat heikkenevällä trendillä. Valtakunnallisissa tuloksissa toukokuussa jo 40 prosenttia vastaajista luonnehti palvelualojen tunnelmaa pessimistiseksi, kun vastaava osuus oli tammikuussa 36 prosenttia ja lokakuussa reilut 32 prosenttia.

”Ilmeisesti liian monet haasteet heikentävät edelleen tunnelmia, eikä lievä paraneminen liikevaihdon kasvua koskevissa odotuksissa riitä muuttamaan tilannetta. Jos uskotaan siihen, että talouden keskeiset kasvutekijät ovat jatkossa vahvistumassa, voidaan jopa kysyä, ovatko yritysten tunnelmat liiankin pessimistisiä”, sanoo Appelqvist.

Kauppakamarien kysely tehtiin 6.-8.5.2024 ja siihen vastasi 1882 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kymenlaakson kauppakamarin toiminta-alueella oli 39 vastaajaa. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden. 

Lataa Talouskatsaus tästä

Kategoriat:Talous, Yritykset