Kehysriihen vaikutukset verotukseen

Jukka Koivumäki, Helsingin seudun kauppakamari

Huhtikuun kehysriihessä tehtiin uusia verotukseen liittyviä päätöksiä.

Yritysverotus ja arvonlisävero

Euroopan maissa on yleistynyt valtiontuki teollisuuden investointeihin. Varsinkin vihreän siirtymän verotuet ovat laajasti käytössä, mutta Suomesta ne ovat puuttuneet.

Vaikka Suomen yhteisöveroaste on kilpailukykyinen muihin maihin verrattuna, investointeihin nähden Suomen kilpailukyky on aika heikko juuri näiden valtiontukien puuttumisen vuoksi.

Investointeja halutaan vauhdittaa, joten Suomessakin otetaan käyttöön suuriin puhtaan siirtymän investointeihin liittyvä verohyvitys. Tällä tuetaan akku- ja vetyhankkeisiin sekä fossiilivapaaseen teollisuuteen liittyviä investointeja. Verohyvitystä myönnetään 31.12.2025 mennessä uusille ja toteutettaviksi päätetyille hankkeille. Hyvityksen määrä olisi 20 % investointien kustannuksista, enintään 150 milj. euroa investointia kohden. Näitä kustannuksia voisi vähentää maksettavaksi tulevasta yhteisöverosta aikaisintaan vuodesta 2028 lähtien.

Koulutuskustannuksiin liittyvä ylimääräinen koulutusvähennys poistuu vuonna 2025. Se ehti olla voimassa kymmenen vuoden ajan.

Arvonlisäverotuksen ylin verokanta nostetaan 25,5 prosenttiin. Muutos tulee voimaan 1.9.2024 lähtien. Makeiset ja suklaat tullaan siirtämään tämän ylimmän verokannan piiriin. Tämä muutos tapahtuu todennäköisesti vuoden vaihteessa. Vakuutusmaksuveron verokanta seuraa arvonlisäverokantaa, joten sekin nousee syyskuun alusta 25,5 prosenttiin.

Ansio- ja pääomatuloverotus

Ansiotuloverotuksen ansiotaso- ja indeksitarkastus jätetään tekemättä vuonna 2025 tuloveroasteikon kahden suurimman tuloluokan osalta. Kehysriihen mukaan tämä on kertaluonteinen kiristys ja tulevina vuosina indeksitarkistus koskee kaikkia tuloluokkia kuten hallitusohjelmassa on luvattu.

Kotitalousvähennystä supistetaan 100 milj. eurolla. Supistuksen kohdetta ei ole vielä määritetty. Todennäköisesti ainakin kotitalousvähennyksen väliaikaista maksimimäärän korotusta ei jatketa.

Eläketulojen verotusta kiristetään eläketulovähennystä muuttamalla. Muutos kohdistuu 23 000 – 57 000 euron eläkkeisiin. Vapaaehtoisten eläkevakuutusmaksujen vähennysoikeus poistuu vuodesta 2027 lähtien.

Liikenneverot

Matkailuautojen autoverotuki poistuu vähitellen. Tuen poistumisen siirtymäaika on 15 vuotta.

Liikenteen verotulojen pienentymisen vuoksi sähköautojen ja lataushybridien ajoneuvoveroja korotetaan.

Hallitusohjelmassa luvattiin tehdä selvitys liikenteen rahoituksen ja verotuksen uudistamisesta. Syynä tähän on liikenteestä ja polttoaineista saatujen verotulojen pienentyminen eli ajoneuvoihin liittyviä verojen korotuksia on tiedossa tulevaisuudessakin.

Muut muutokset

Haittaveroja tullaan korottamaan edelleen. Ainakin tupakan, alkoholin ja virvoitusjuomien verotus kiristyy. Tänä vuonna voimaantullutta kaivosmineraaliveroa korotetaan.

Jukka Koivumäki
veroasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kategoriat:Verot, Yritykset