Kun resurssit niukkenevat, kiertotalous on vaihtoehto

Jutta Urpilainen. Kuva Aurore Martignoni

EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen povaa kiertotaloudesta uutta megatrendiä. Uusi kiertotalouden osaamiskeskus on perusteilla.

”Kiertotaloudesta on mahdollista tehdä seuraava megatrendi”, EU:n kansainvälisistä kumppanuuksista vastaava komissaari Jutta Urpilainen totesi Maailman kiertotalousseminaarissa (WCEF2024) Belgiassa huhtikuussa.

Urpilainen kertoi tilaisuudessa, että Euroopan komissio perustaa uuden kiertotalouden osaamiskeskuksen, jota komissio on suunnitellut Sitran, Suomen ulkoministeriön ja Belgian hallituksen kehitysyhteistyövirasto ENABELin kanssa. Komissio antaa keskukselle 15 miljoonan euron kertaluonteisen rahoituksen.

Nykyinen kehitys ilmastonmuutoksen ja luontokadon edetessä johtaa myös siihen, että kiertotalous on erittäin houkutteleva vaihtoehto yrityksille sen tuomien monien hyötyjen ansiosta. Siksi jokaisen yrityksen pitäisi tunnistaa, mitä kiertotalous merkitsee oman liiketoiminnan kannalta.

Ellen McArthur -säätiö on tehnyt pitkään tutkimusta kiertotalouden mahdollisuuksista. Säätiön tuottamassa Growth within a circular economy vision for a competitive Europe -tutkimuksessa osoitetaan, että rakennus-, liikenne- ja elintarvikealoilla kiertotalous voisi tuottaa Euroopassa 900 miljardia euroa vuosittain enemmän hyötyä taloudelle kuin mitä luotaisiin ilman sitä vuodesta 2030 eteenpäin. Tämä on yhdistelmä kustannussäästöjä yrityksille ja asiakkaille sekä laajempia hyötyjä yhteiskunnalle ja ympäristölle.

Vaikka yhteiskunnallisille hyödyille ja ympäristön suojelulle ei ole aina laskettavissa selkeää hintaa, niiden taloudellinen arvo voidaan arvioida.

Esimerkiksi pienemmät kasvihuonekaasupäästöt merkitsevät:

  • alhaisempia ilmastonmuutoksesta johtuvia oheiskustannuksia,
  • ruuhkien väheneminen tarkoittaa parempaa tuottavuutta ja
  • vähemmän paikallista ilmansaastetta tarkoittaa pienempiä terveydenhuoltomenoja.

Kiertotalouden liiketoimintamallit auttavat yrityksiä välttämään riskejä, joita aiheutuu muun muassa kiristyvästä vastuullisuuslainsäädännöstä, ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja luonnon monimuotoisuuden heikentymisestä. Kiertotalous luo toimitusvarmuutta tuotteille ja palveluille.

Arvon luominen kiertotaloudessa tarkoittaa innovaatioiden valjastamista uudistavan liiketoiminnan kasvattamiseen.

Mitä kiertotalous tarkoittaa käytännössä?

Kiertotaloudessa tuotteita

  • käytetään pidempään
  • niitä korjataan
  • lainataan ja
  • käytetään uudelleen

Nykyisessä lineaarisessa taloudessa kulutustavaroista tulee nopeasti jätettä.

Kiertotalous on järjestelmä, jossa materiaaleista ei tule jätettä ja jossa luonnolle annetaan tilaa uudistua. Kiertotaloudessa tuotteet ja materiaalit pidetään kierrossa esimerkiksi huoltamalla, uudelleenkäyttämällä, kunnostamalla, uudelleenvalmistamalla, kierrättämällä ja kompostoimalla.

Kiertotaloudella torjutaan ilmastonmuutosta ja muita globaaleja haasteita, kuten biologisen monimuotoisuuden köyhtymistä, jätettä ja saastumista, irrottamalla taloudellinen toiminta rajallisten resurssien kulutuksesta.

Kiertotalous perustuu kolmeen periaatteeseen:

  • poista jätteet ja lopeta saastuttaminen
  • kierrätä tuotteita ja materiaaleja
  • uudista luontoa

Kiertotalouden keskiössä on uudenlainen muotoiluajattelu. Kiertotalouteen nojaava yritys suunnittelee tuotteensa ja palvelunsa eri tavalla kuin lineaarisessa taloudessa, jossa tuote valmistetaan neitseellisistä raaka-aineista ja heitetään käytön jälkeen sellaisenaan jäteastiaan.

Kiertotalouteen siirtyvä yritys miettii, miten tuote valmistetaan rajallisesta määrästä materiaaleja, voiko tuotteen muuttaa palveluksi ja miten kaikki sivuvirrat saadaan uusiokäytettyä.

Kysymys ei aina ole uudenlaisesta innovaatiosta, vaikka niitäkin tarvitaan. Toisinaan on hyvä katsoa, miten asioita tehtiin 50–100 vuotta sitten, jolloin tavaroita ja raaka-aineita ei ollut niin paljon tarjolla kuin nyt.

Kiertotalous nojaa myös vahvasti vihreään siirtymään, eli uusiutuviin energialähteisiin ja sosiaaliseen oikeudenmukaisuuteen, jossa huomioidaan tuotteen ja palvelun vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan ja luontoon.

Up2Circ – kiertotalous tutuksi pk-yrityksille

Up2Circ-hanke tarjoaa sekä rahoitusta, neuvontaa, koulutusta että verkostoja pienille ja keskisuurille yrityksille kiertotaloudesta. Kaikki pk-yritykset, jotka ovat kiinnostuneet löytämään kiertotaloudesta uusia mahdollisuuksia ovat tervetulleita mukaan ohjelmaan.

Up2Circ-hankkeen toinen rahoituskierros aukeaa keväällä 2025.

Up2Circ-hankkeen sivuilla on videokoulutusmateriaalia kiertotaloudesta pk-yrityksille. Koulutukset ovat avoinna kaikille maksutta. Palvelu vaatii kirjautumisen. Up2Circ on myös verkostoitumispaikka, jossa eurooppalaiset pk-yritykset voivat osallistua etätapaamisiin ja seminaareihin.

Lähteitä:

Sitra: WCEF2024: Euroopan talouden turvaaminen tarvitsee kiertotalouden mukaiset sisämarkkinat. 

Ellen McArthur Foundation: How does circular economy create value.

Ellen McArthur Foundation ja McKinsey: Growth within: a circular economy vision for a competitive Europe.

UP2Circ-hanke. Pk-yritys, hae nyt tukea uusille kiertotaloushankkeille | Helsingin seudun kauppakamari

.

Kategoriat:Yritykset, Ympäristö, kestävä kehitys