Kymenlaakson maakuntaliitto ja kauppakamari tekivät yhdessä vetoomuksen valtatie 15:stä

Kuvituskuva, Pixhill.

Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson kauppakamari lähettivät yhdessä vetoomuksen Väylävirastoon valtatie 15 koskevassa asiassa.

Vetoomuksessa muistutetaan, että valtatie 15 Kotka-Kouvola nostettiin loppuvuonna 2023 EU:n uudessa TEN-T asetuksessa osaksi TEN-T kattavaa verkkoa. Näin HaminaKotka satama – valtatie 15 – RRT-terminaali muodostavat myös EU-tasolla merkittävän verkollisen logistiikkakokonaisuuden.

Vetoomuksessa organisaatiot lausuvat seuraavasti:

”Valtakunnallinen liikennejärjestelmäsuunnitelman investointiohjelma hyväksytään tietojemme mukaan maalisuussa 2024. Kymenlaakson liitto ja Kymenlaakson kauppakamari ovat antaneet lausunnot investointiohjelman luonnoksesta joulukuussa 2023.

Investointiohjelmasta oli luonnosvaiheessa tulkittavissa, että valtatie 15 on sijoitettu prioriteettiluokkaan 2, koska sen suunnitteluvalmius ei olisi riittävä. Valtatie 15 tiesuunnitelma on kuitenkin valmis, ja sen hyväksyminen Traficomissa tapahtuu lähipäivinä. Näin ollen prioriteettiluokan alentaminen ei ole perusteltua.

Kymenlaakson liitto ja kauppakamari pitävät ensisijaisen tärkeänä, että Väylävirasto huomioi investointiohjelman hyväksymisprosessin yhteydessä ym. tilanteen ja tarkistaa prioriteettiluokan ajantasaisuuden ennen investointiohjelman hyväksymistä.

Korostamme, että valtatie 15 Kotka-Kouvola on nostettu uudessa TEN-T asetuksessa osaksi TEN-T kattavaa verkkoa. Näin HaminaKotka satama – valtatie 15 – RRT-terminaali muodostavat myös EU-tasolla merkittävän verkollisen logistiikkakokonaisuuden. Vt 15 Kouvola-Kotka yhteys toimii mm. kansainvälisenä ja kansallisena teollisuuden viennin ja tuonnin sekä myös sotilaallisen liikkuvuuden keskeisenä väylänä.”

Jaakko Mikkola, maakuntajohtaja, Kymenlaakson liitto

Marika Kirjavainen, toimitusjohtaja, Kymenlaakson kauppakamari

Kategoriat:Liikenne, logistiikka ja infra