Kymenlaaksoon perusteilla uusi logistiikan osaamiskeskus

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Kymenlaakson liitto käynnistivät viime syksynä hankkeen, jonka tavoitteena on valmistella logistiikan osaamiskeskuksen toiminnan käynnistämistä Kymenlaaksoon vuonna 2025.

Logistiikan merkitys on entistä tärkeämpää yhteiskunnan kokonaisvarautumisessa, osana kriittistä infrastruktuuria ja huoltovarmuutta.

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu Xamk ja Kymenlaakson liitto ovat käynnistäneet marraskuussa hankkeen, jossa valmistellaan Kymenlaaksoon sijoittuvan kansallisen logistiikka-alan osaamiskeskuksen perustamista. Hankkeen vetäjä erityisasiantuntija, kenraaliluutnantti evp. Timo Kakkola esitteli hanketta viime viikolla Kymenlaakson kauppakamarin Vaikuttajafoorumissa Kouvolassa.

Osaamiskeskuksen tarkoituksena on tuottaa lisäarvoa yhteiskunnan resilienssille, huoltovarmuudelle ja kokonaismaanpuolustukselle sekä kotimaisille ja kansainvälisille viranomaisille, organisaatioille ja yrityksille sekä parantaa suomalaisten organisaatioiden toimintaa ja kriisinsietokykyä.

Erityisasiantuntija Timo Kakkola korostaa, että kyse ei ole Nato-osaamiskeskuksesta, jonka osalta päätöksenteko kuuluu Puolustushallinnolle. Kymenlaaksoon perustettavan logistiikan osaamiskeskuksen tulee kuitenkin olla tarvittaessa laajennettavissa NATON Centre of Excellence –osaamiskeskukseksi.

– Osaamiskeskus rakennetaan toiminnoiltaan ja tehtäviltään Nato-yhteensopivaksi ja mikäli puolustushallinto päättää jossain vaiheessa perustaa Nato-osaamiskeskuksen, niin tämä olisi hyvä ehdokas siihen, Kakkola sanoo.

Natolla on Euroopassa 30 osaamiskeskusta. Näistä yksikään ei ole  erikoistunut logistiikkaan. 

Osaamiskeskuksen tehtävät

Timo Kakkola kertoi Vaikuttajafoorumissa, että osaamiskeskukselle on tässä vaiheessa tunnistettu jo 75 tehtävää tai tuotetta. Näitä ovat muun muassa koulutukset, harjoitukset tutkimus-, testaus- ja kehitystyö sekä suositukset yhteiskunnan huoltovarmuuden ja logistiikan kehitykselle.

Yhtenä yrityksiä palvelevana tehtävänä Kakkola mainitsee toimitusketjujen turvallisuutta verifioivat palvelut. Käytännössä yritykset voisivat tilata vaikkapa arvioita tavaroidensa kuljetus- ja toimitusketjujen sujuvuudesta ja turvallisuudesta ja hyödyntää arvioita liiketoiminnassaan jo tilausvaiheessa.

Osaamiskeskuksen käytössä tulevat olemaan modernit oppimis- ja harjoitusympäristöt kuten simulaatiopedagogiikka, pilvipalvelut, tekoäly ja simulaattorit. Myös virtualisointia, peliteknologioita ja pelillistämistä voidaan hyödyntää.

Verkostoilla keskeinen rooli

Kakkola korostaa, että ratkaisevassa roolissa on osaamiskeskuksen ympärille muodostettava verkosto.

– Verkosto muodostaa osaamiskeskuksen ja tekee työn. Verkosto myös tuottaa osaamiskeskukselle töitä ja tehtäviä. Verkosto voi tuoda esille ratkaisuja haasteisiin ja toimintamallien testausta esimerkiksi harjoituksissa, Kakkola luettelee.

Verkostoon on tarkoitus kutsua logistiikan koulutusta ja tutkimusta tekeviä korkeakouluja ja yliopistoja, logistiikan ja kokonaisturvallisuuden toimijoita, viranomaisia sekä Puolustusvoimien logistiikan organisaatioita.

Kymenlaaksossa valmiiksi hyvä infra ja toimijat

Logistiikan osaamiskeskuksen fyysistä sijoitusta kartoitetaan hankkeen aikana. Kymenlaakso osaamiskeskuksen kotimaakuntana on erittäin sopiva, koska maakunnasta löytyy lukuisia erilaisia logistiikan ja kokonaisturvallisuuden, muun muassa kyberturvallisuuden toimijoita.

Lisäksi maakunnassa on vahvaa logistiikan ja kokonaisturvallisuuden koulutus- ja tutkimustoimintaa sekä kokonaisturvallisuuden tekijöitä ja tapahtumia. Kymenlaaksossa sijaitsee myös useita eri kuljetuslogistiikan muotojen toimintoja, joita on kehitetty jo usean vuoden ajan.

Kymenlaakson eri viranomaiset, mukaan luettuna Puolustusvoimien organisaatiot, liittyvät vahvasti logistiikan kokonaisturvallisuuden kehittämiseen. Yrityskenttä Kymenlaaksossa ja myös maakunnan ulkopuolella on luonteva osaamiskeskuksen yhteistoimintataho.

Kymenlaaksossa on jo aiemmin tehty erilaisiin turvallisuusympäristöihin liittyvää toimintaympäristöanalyysiä ja ennakointi- ja skenaariotyötä. Lähes valmiina on jo Logistiikan kyberturvallisuuden muutosilmiöt –skenaariotyö, joka koskee merilogistiikkaa, satamia sekä maantie- ja raidelogistiikkaa.

Kaavailtu ajankohta logistiikan osaamiskeskuksen käynnistämiselle on vuosi 2025.

Kategoriat:Kansainvälistyminen, Liikenne, logistiikka ja infra