Pk-yrityksille 10 000 euron avustus energiansäästöön tähtääviin toimenpiteisiin

EENergy-avustusten tavoitteena on parantaa pk-yritysten energiatehokkuutta.

Tuettavat toimenpiteet

Rahoitusta voidaan käyttää energiakatselmusten ja muiden konsultointipalvelujen ostamiseen, henkilöstön kouluttamiseen sekä investointeihin. Energiasäästöjä haetaan uusilla tai tehostetuilla prosesseilla ja liiketoimintamalleilla, sekä investoinneilla rakennuksiin ja tuotantolinjoihin.

Tukisumma ja rahoituksen ehdot

Pk-yritys voi hakea enintään 10 000 euron suuruista tukea 100 prosentin rahoituksella. Rahoitus on avustusta eli sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Edellytyksenä on, että avustuksen avulla tavoitellaan vähintään 5 prosentin säästöjä energiankulutuksessa. Tuettavat yritykset valitaan satunnaistetun valintaprosessin avulla ehdot täyttävien pk-yritysten joukosta, joista 50 prosenttia saa tuen. Kaikki hakijat sitoutuvat toimittamaan energiankulutustietonsa projektin tulosten vaikuttavuuden seuraamiseksi. Hanketta ei tule aloittaa ennen kuin tukipäätös on saatu.

Haluatko parantaa yrityksesi energiatehokkuutta?

Mikäli kiinnostuit, ole yhteydessä Suomen Enterprise Europe Network (EEN) -verkoston asiantuntijaan (Helsingin seudun kauppakamari, Business Finland ja Business Turku) niin ohjaamme sinua eteenpäin hakemuksen kanssa, joka tulee lähettää siihen tarkoitetun hakuportaalin kautta 1.2.-15.4.2024 välisenä aikana. 
Lisätiedot: https://eenergy-project.eu/.

Mikä on EENergy?

EENergy on EU:n rahoittama hanke, joka myöntää yhteensä 900+ kappaletta 10 000 euron avustuksia eri puolille Eurooppaa pk-yrityksille, jotka haluavat toteuttaa toimenpiteitä energiankulutuksensa ja siten CO2-jalanjälkensä pienentämiseksi. EENergy-hankkeen kokonaisbudjetti on 9 miljoonaa euroa, ja se tukee aktiivisesti pk-yrityksiä ilmastonmuutoksen, energiakriisin ja EU:n Green Deal -ohjelman vaikutusten vuoksi.

Yhteyshenkilöt

Helsingin seudun kauppakamari: outi.toivanen-visti(at)helsinki.chamber.fi
Business Turku: mari.kivinen(at)businessturku.fi
Business Finland: teija.pakanen(at)businessfinland.fi

Enterprise Europe Network toiminta on Euroopan komission osarahoittamaa (Single Market Programme

EEN-nettisivuilla: https://www.een.fi/pk-yrityksille-10-000-e-avustus-energiansaastoon-tahtaaviin-toimenpiteisiin/

Euroopan komission perustama Enterprise Europe Network (EEN) on maksuttomia kansainvälistymispalveluita pk-yrityksille tarjoava verkosto, joka toimii yli 50 maassa ympäri maailman. Suomessa EEN-verkoston palvelut ovat tarjolla Helsingin seudun kauppakamarin, Business Turun ja Business Finlandin kautta. Verkosto tekee yhteistyötä Suomen alueellisten kauppakamareiden, Team Finland toimijoiden, kauppayhdistysten, maiden välisten kauppakamareiden ja eri toimijoiden kanssa.