Poistosuunnitelma ja sen muuttaminen

Teija Kerbs, Helsingin seudun kauppakamari

Poistot tehdään pääsääntöisesti etukäteen laaditun suunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelmasta vastaa hallitus.

Kirjanpitolautakunnan yleisohjesuunnitelman mukaisista poistoista 16.10.2007 ohjaa poistosuunnitelman laatimista: ”Pysyviin vastaaviin kuuluvien aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankintamenot tulee poistaa vaikutusaikanaan.

Pysyvien vastaavien vaikutusajalla tarkoitetaan hyödykkeen taloudellista pitoaikaa. Pysyvien vastaavien hankintameno jaksotetaan poistoina kuluksi pääsääntöisesti hyödykkeen koko taloudelliselle pitoajalle.

Taloudellisen pitoajan päätyttyä on hyödykkeen hankintamenon oltava kokonaan poistettu mahdollista jäännösarvoa lukuun ottamatta. Hyödykkeen taloudellinen pitoaika riippuu hyödykkeeseen liittyvistä tulonodotuksista. Taloudellisella pitoajalla tarkoitetaan sitä aikaa, jona pysyvän vastaavan hyödykkeen ennakoidaan hyödyttävän kirjanpitovelvollista tuloa tuottamalla.”

Yleisohjeessa edellytetään, että poistosuunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti aina tilinpäätöstä laadittaessa sen varmistamiseksi, että valittu poistomenetelmä ja -aika vastaavat todellista hyödykkeen taloudellista pitoaikaa.

Poistosuunnitelman muuttaminen

Poistosuunnitelma perustuu ennakoituun taloudelliseen tulonodotukseen.

Ennuste voi osoittautua vääräksi, ja silloin poistosuunnitelma tulee muuttaa. Poistosuunnitelman korjaaminen on tärkeää, sillä poistot vaikuttavat yrityksen tulokseen sekä taseeseen, kuvaan, jonka yritys itsestään antaa, ja sitä kautta siihen, minkä perusteella ulkopuoliset tekevät rahoituspäätöksiä ja yhtiön hallitus osingonjakoehdotuksia.

Poistosuunnitelman muutokset tulee todeta hallituksen pöytäkirjassa sekä mainita liitetiedoissa.

Teija Kerbs
kirjanpidon asiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari