Vientijohtajakysely: Kohonneet kustannukset heikentävät yritysten vientinäkymiä

Paivi Pohjanheimo, Keskuskauppakamari. Kuva Elmo Eklund.

Kauppakamarien tuoreen vientijohtajakyselyn mukaan yli 40 prosenttia vastanneista yrityksistä kokee kohonneiden kustannusten heikentäneen vientinäkymiään. Yritysten näkymissä on tapahtunut huomattava muutos kahden kuluneen kuukauden aikana.

Yritykset saivat valita kolme tärkeintä tekijää, jotka heikentävät vientinäkymiä. Kohonneiden kustannusten lisäksi taantuva maailmantalous sekä geopoliittinen epävarmuus saivat toukokuun kyselyssä korkeammat tulokset kuin maaliskuussa. Tuolloin kyselyyn vastanneiden yritysten  kokemukseen vientinäkymistä vaikuttivat lakkojen vuoksi logistiset häiriöt.  

”Talouden suhdannetta ohjaavat isot ajurit, kuten korkopolitiikka, vientikysyntä ja kotitalouksien ostovoiman kehitys ovat kaikki olleet alkuvuodesta heikkoja, mikä näkyy myös kohonneissa kustannuksissa. Samalla on huomattavaa, että kansainväliset jännitteet ja geopoliittinen epävarmuus heijastuvat aiempaa vahvemmin kyselyymme vastanneiden vientiyritysten arvioihin vientinäkymistään”, sanoo Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Päivi Pohjanheimo.

Geopoliittisen epävarmuuden osuus nousi kyselyssä merkittävästi; maaliskuussa vain 14 prosenttia yrityksistä koki sen heikentävän vientinäkymiä, kun taas toukokuussa luku oli jo 36 prosenttia. Taantuvan maailmantalouden osalta vastaavat luvut olivat 36 prosenttia maaliskuussa ja lähes 60 prosenttia toukokuussa.

”Vientijohtajakyselyn tulokset osoittavat, että haastava globaali talousympäristö sekä talouden epävarmuus vaikuttavat edelleen suomalaisyritysten vientinäkymiin sekä tulevaisuuden odotuksiin,” toteaa Pohjanheimo.

Pieniä valonpilkahduksiakin näkyvissä

Maaliskuussa lakkojen aiheuttamat logistiset häiriöt vaikuttivat merkittävästi yritysten vientinäkymiin. Silloin noin 40 prosenttia yrityksistä koki niiden heikentävän vientinäkymiä. Toukokuun kyselyssä enää kymmenen prosenttia kyselyyn vastanneista yrityksistä koki logististen häiriöiden heikentävän vientinäkymiä.

“Luvut osoittavat, että kevään lakot haittasivat merkittävästi yritysten vientiä. Onneksi itse aiheutettu haitta eli lakot loppuivat, yrityksillä on muitakin murheita viennin suhteen riittämiin”, Pohjanheimo sanoo.

Pieniä valonpilkahduksiakin kyselyn perusteella on havaittavissa.

“Maaliskuussa vielä 85 prosenttia yrityksistä totesi heikon kysynnän vaikuttavan vientinäkymiin, mutta toukokuun kyselyssä näin koki 67 prosenttia yrityksistä. Luku on vieläkin korkea, mutta suunta on onneksi selkeästi alaspäin,” toteaa Pohjanheimo.

Kauppakamarien vientijohtajakysely tehtiin 28.-31.5. ja siihen vastasi 93 vientiyritystä ympäri Suomen. Kolmasosa vastanneista yrityksistä työllistää yli 250 henkilöä, kolmasosa 50-249 henkilöä ja kolmasosa alle 50 henkilöä. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse ja siihen pystyi vastaamaan vain yhden kerran

Kategoriat:Vienti, Yritykset