Yritykset kannattavat laajasti hallituksen työllisyystoimia – 79 prosenttia haluaa hallituksen toteuttavan uudistukset sellaisenaan

Juho Romakkaniemi. Kuva: Elmo Eklund

Kauppakamarin kyselyyn vastanneista 44 prosenttia sanoo myös, että ammattiyhdistysliikkeen helmikuulle suunnittelemat lakot haittaisivat yrityksen toimintaa paljon tai jonkin verran.

Hallituksen työllisyystoimet; muun muassa työttömyysturvan uudistukset, paikallisen sopimisen lisääminen ja poliittisten lakkojen rajaaminen, saavat vahvan kannatuksen yrityksiltä. 79 prosenttia on sitä mieltä, että työllisyystoimet pitäisi toteuttaa pääosin sellaisenaan. Kymenlaaksossa hallituksen toimien kannatus on vielä vahvempaa kuin valtakunnallisesti (74 % valtakunnallisesti).

Yrityksistä vain 6 prosenttia on sitä mieltä, että suunnitellut muutokset pitäisi toteuttaa niiltä osin kuin toimenpiteistä päästään sopimukseen työmarkkinajärjestöjen kanssa. 12 prosentin mielestä  hallituksen suunnitelmia ei pitäisi toteuttaa ollenkaan.

”Yrityksissä ymmärretään, että hallituksen työlinjan uudistukset parantaisivat tuottavuutta sekä kasvattaisivat työllisyyttä, taloutta ja sitä myöten suomalaisten kokonaishyvinvointia merkittävästi”, sanoo Keskuskauppakamarin toimitusjohtaja Juho Romakkaniemi.

Romakkaniemen mukaan Suomen kilpailijamaat, joissa vastaavia uudistuksia on tehty aiempina vuosikymmeninä, ovat menneet talouden ja tuottavuuden kasvussa sekä työllisyydessä kauas ohi Suomesta.

”Suomi on jo valtavalla takamatkalla moneen verrokkimaahansa nähden, koska täällä ei ole saatu uudistuksia aikaan ay-liikkeen vastustuksen vuoksi. Nyt on suomalaisten aika päästä kiinni samaan hyvinvointiin ja se tapahtuu muun muassa näiden uudistusten kautta”, Romakkaniemi sanoo.

Lakkojen vaikutus yritystoimintaan

Kyselyssä kysyttiin myös mahdollisten lakkojen vaikutuksista yrityksille. Kymenlaakson kauppakamarin kyselyyn vastanneista yrityksistä 44 prosenttia kertoi, että lakot haittaisivat toteutuessaan yrityksen toimintaa. Noin viittätoista prosenttia yrityksistä lakot haittaisivat paljon ja 29 prosenttia jonkin verran.

Erityisen suurta haittaa lakot aiheuttaisivat palvelualalle ja teollisuuteen.

”Hallituksen toimia vastaan suunnatut lakot aiheuttavat merkittävää haittaa suomalaisille yrityksille ja aiheuttavat harmia myös hyvin monen suomalaisen arkeen. Menetykset yrityksille ovat laskettavissa miljoonissa ja se kaikki on pois suomalaisten hyvinvoinnista nyt ja tulevaisuudessa. Tällaisten poliittisten lakkojen aika on ohi”, Romakkaniemi sanoo.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 10-12.1.2024 ja siihen vastasi 1582 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kymenlaakson kauppakamari N=34. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Kauppakamarien talouskyselyn julkistus on 24.1. klo 9:00 – 10:00 Teamsissa. Linkin lähettämiseksi ilmoittautuminen täällä: Kauppakamarien talouskatsauksen julkaisu 24.1.

Kategoriat:Talous, Kauppa, Yritykset