Yritysten näkymät heikentyneet

Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyritykset arvioivat suhdannetilanteen lokakuussa selvästi tavanomaista heikommaksi. Tilanne on heikentynyt kesästä. Arviot ovat synkentyneet laaja-alaisesti koskien kyselyn eri osa-alueilta, kuten liikevaihtoa, tilauskantoja, rekrytointitarvetta ja vientiä. Eniten yritysten toimintaa rajoittavat riittämätön kysyntä ja ammattitaitoisen työvoiman puut

Tulokset ilmenevät  Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin syys- ja lokakuussa 2023 tekemistä suhdannetiedusteluista. 

Liikevaihdon toteutunut kehitys on ollut odotettua heikompaa. Syyskuussa tehdyssä Kymenlaakson kauppakamarin kyselyssä 45 prosenttia vastaajista kertoi liikevaihtonsa laskeneen kesästä, 35 prosenttia pysyneen ennallaan ja 20 prosentilla liikevaihto oli kasvanut.

Tilanne on heikentynyt kesän ja syksyn aikana. Toukokuussa vielä 40 prosenttia vastaajista arvioi alkuvuoden liikevaihtonsa kasvaneen, 23 prosentilla pysyneen ennallaan ja 37 prosentilla se oli laskenut.  

Tuotanto ja myynti supistuivat Kymenlaakson yrityksissä noin kolmanneksen heinä-syyskuun aikana. Tuotannon odotetaan vähenevän edelleen lähikuukausien kuluessa.

Heikko kysyntä oli lokakuussa yleisin tuotannon kasvun este 54 prosentin osuudella.

Henkilökunnan määrä väheni kesän ja alkusyksyn aikana, osaajista on silti pulaa ja työvoiman puute vaivaa yrityksiä edelleen. EK:n suhdannebarometrikyselyssä ammattityövoiman puute oli ongelmana 21 prosentilla Kymenlaakson vastaajista. Kauppakamarin syyskuun kyselyssä työvoimapulan nosti yrityksen toimintaa rajoittavaksi tekijäksi 37 prosenttia vastaajista.

Työntekijämäärän arvioi pysyvän samana 74 prosenttia Kymenlaakson vastaajista. Vähentymää on viidenneksellä yrityksistä.

Myös lähikuukausien suhdannenäkymät ovat harmaat. Liikevaihdon arvioi heikkenevän yli 40 prosenttia yrityksistä,  ja pysyvän ennallaan noin puolet vastaajista.  Kymenlaakson vastaajien näkymät ovat muuta maata synkemmät, sillä kauppakamarien valtakunnallisen kyselyn mukaan koko maan yrityksistä keskimäärin 30 prosenttia arvioi liikevaihtonsa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana.

Suhdanteen heikkeneminen on kääntänyt kannattavuuden luisuun.Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden heikkenemistä ennakoi 55 prosenttia Kymenlaakson kauppakamarin jäsenyrityksistä. Kymenlaakson yritysten arviot ovat muuta maata synkemmät ( koko maa 41%).

Arviot ovat synkentyneet laaja-alaisesti koskien kyselyn eri osa-alueilta, kuten liikevaihtoa, tilauskantoja, rekrytointitarvetta ja vientiä. 

– Valitettavasti syksyn aikana talousuutiset ovat olleet voittopuolisesti mollivoittoisia, mikä heijastuu  kyselyn tuloksiin. Teollisuus kärsii heikosta kansainvälisen talouden kysyntätilanteesta ja rakentamiseen on iskenyt voimakkaasti kohonnut korkotasojen ja rakennuskustannusten nousu. Toistaiseksi myös yksityisen kulutuksen näköala on vaisu, joten kovin vauhdikkaaseen kasvuun ei ole eväitä lähikuukausina”, arvioi Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist

– Kymenlaakson kauppakamari ja maakunnan muut toimijat jättivät valtioneuvostolle lokakuussa äkillisen rakennemuutoksen ÄRM-suunnitelman. Suunnitelma sisältää toimenpiteitä, joilla maakunnan tilannetta voidaan parantaa. Suunnitelmalla haetaan myös valtiolta erityisrahoitusta toimenpiteiden toteuttamiseksi eli yritysten tilanteeseen on reagoitu nopeasti, kertoo Kymenlaakson kauppakamarin toimitusjohtaja Marika Kirjavainen.

 Tulokset ilmenevät  Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n ja Kymenlaakson kauppakamarin syys- ja lokakuussa 2023 tekemiin suhdannetiedusteluihin. Lokakuussa tehdyssä kyselyssä Kymenlaaksossa vastaajayrityksiä oli 52, joilla henkilökuntaa 8374. Kauppakamarijärjestön syyskuussa tekemään talouskyselyyn vastasi Kymenlaaksossa 49 yritystä.


Jukka Appelqvist
pääekonomisti
Kategoriat:Talous