HHJ-koulutukset

Kauppakamarin järjestämät HHJ-koulutukset kehittävät hallitustyöskentelyä ja tarjoavat uusia ideoita vallitsevien näkökulmien ja toimintatapojen uudistamiseen. HHJ-koulutukset soveltuvat hallitustyötä tekeville ja hallituksen jäseniksi aikoville.


HHJ-kurssi soveltuu hallitustyöskentelyn aktivoimiseen ja kehittämiseen. Kurssista hyötyvät hallitusten jäsenet, johtajat, johtoryhmien jäsenet, yrittäjät, hallitusammattilaiset ja kuntayhtiöiden johtajat.

HHJ-kurssi kestää neljä iltapäivää, joiden lisäksi tehdään ryhmätyö. Kurssilla käsitellään hallituksen kokoonpanoa, roolia, vastuita, riskienhallintaa ja työskentelytapoja erityisesti pk-yrityksen näkökulmasta ja vahvasti käytäntöön soveltaen yritysesimerkkien kautta.

HHJ-puheenjohtajakurssilla käsitellään hallituksen johtamista ja ryhmädynamiikkaa. Hallituksen puheenjohtaja voi edistää hallituksen työskentelyä kehittämällä omaa ja hallituksen jäsenten osaamista.

HHJ-puheenjohtajakurssi soveltuu toimitusjohtajille, hallitusten puheenjohtajille ja puheenjohtajiksi aikoville. Kestoltaan kurssi on puolitoista päivää.

HHJ podcastit