HHJ-tutkinto

Tähtäätkö ammattimaiseksi hallitustyön tekijäksi?

HHJ-tutkinnon hyväksytysti suorittanut on oikeutettu käyttämään HHJ-nimikettä.

Tutkinto antaa erinomaiset lähtökohdat hyvään hallitustyöhön ja hallitusammattilaisuuteen. Tutkinto koostuu ennakkotehtävävaiheesta, seminaariosuudesta ja monivalintakokeesta ja on näin ollen erinomainen oppimiskokemus.

Edellytyksenä HHJ-tutkintoon osallistumiselle on HHJ-kurssin suorittaminen ennen ilmoittautumisajan päättymistä.

Katja Laitinen
Palvelupäällikkö
+ 358 440 296 112