EK:n suhdannebarometri: Yritysten tilanteessa toipumista, vaivana heikko kysyntä

Kymenlaakson yritysten tilanne osoitti hienoista toipumista vuoden lopulla, mutta tilanne oli tammikuussa yhä normaalia heikompi.

Kymenlaakson yritysten lähikuukausien suhdannenäkymät ovat varovaisia, mutta paremmat kuin lokakuussa tehdyssä tiedustelussa.. Suhdanteiden nopeaa paranemista ennakoi tammikuussa 12 prosenttia vastaajista, tilanteen arvioi pysyvän samana 62 prosenttia vastaajista, ja heikkenevän 26 prosenttia yrityksistä. Kymenlaakson suhdannearviot ovat lähellä koko maan keskiarvoa.

Heikko kysyntä oli tammikuussa yleisin kasvun este 61 prosentin osuudella. Ammattityövoiman puute oli ongelmana 16 prosentilla vastaajista. Kannattavuus heikkeni melko yleisesti vuodentakaiseen verrattuna.

Suhdannebarometrin tammikuu/2024 tulokset ja aineistot:

Kymenlaakso

Suhdannebarometri toimialoittain

Aluekatsaukset

Alueittain graafeina

Suhdannebarometrin yleiskatsaus

Katsaus perustuu Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n tammikuussa 2024 tekemään suhdannetiedusteluun. Tuloksissa on laskettu yhteen teollisuus, rakentaminen  ja palvelut. Aluekatsauksen tuloksia ei ole koko maan suhdannebarometrituloksista poiketen painotettu, eli kaikki yritykset saavat yhtä suuren painoarvon. Tiedustelu on osa EU:n harmonisoitua suhdannekyselyjärjestelmää.

Lisätietoja:
Ekonomisti Jouko Kangasniemi
040 5518136
jouko.kangasniemi@ek.fi

Kategoriat:Talous, Yritykset